Asabina: Het gaat de goede kant op met BEP
02 Feb, 14:41
foto
Ronny Asabina kijkt dankbaar terug op één jaar voorzitterschap van de BEP.


Ronny Asabina is vandaag precies een jaar geleden gekozen als voorzitter van de partij voor Broederschap en Eenheid in de Politiek (BEP). "Met opgeheven hoofd en een hartverwarmend gevoel zeg ik dat het de goede kant opgaat met de partij. De leiding van de partij is toevertrouwd aan een nieuwe lichting en generatie Beppers. De grote uitdaging is om het vertrouwen en de zegen van de achterban niet te beschamen. Als wij een jaar na het aantreden van dit huidige bestuur de balans opmaken, merken wij een toename van het vertrouwen en de geloofwaardigheid. De vooruitgang die zich manifesteert, is niet alleen zichtbaar en voelbaar, maar ook meetbaar en kwantificeerbaar," zegt de politicus om een reactie gevraagd aan Starnieuws.

De partijleider zegt de leden en de sympathisanten dankbaar te zijn. "Tegelijkertijd vragen wij de Almachtige meer kracht en bescherming om ook in een versneld tempo door te kunnen gaan, want geen vooruitgang is geen stilstand, maar achteruitgang in deze moderne wereld," merkt Asabina op.

Op de vraag over het verlaten van de partij door ex-voorzitter Celcius Waterberg en ex-minister Michel Felisi, zegt Asabina geen woorden vuil maken aan of zich laten ophouden door hypocrieten, verliezers, kwaadwilligen en anderen die op de toer van sensatie bezig zijn. Hij treurt niet om hun vertrek. "Evenmin voelen wij ons hieraan schuldig. De partij heeft hen niks aangedaan en nog minder een zonde begaan door hen niet te kiezen en accepteren als voorzitter. Hun vertrek hebben we getrotseerd en overwonnen. Voor ons is het hoofdstuk Waterberg en Felisi een gepasseerd station. Ook met deze lieden wensen wij gewoon een grote mantel der 'liefde' te delen." Felisi is toegetreden tot de NPS.

Asabaina zegt dat er veel werk aan de winkel is. "Wij gaan ons blijven richten op het vergroten van gelijkheid en kansen voor iedereen en in dit kader het verspreiden van bewustzijn. Wij gaan ons sterk blijven maken tegen regionale en sociale ongelijkheid, we blijven ons inzetten voor gezonde en duurzame doelen. Wij doen alles eraan om bij de komende verkiezingen een goede en betere beurt te maken, in termen van voldoende verkiezings- en zetelwinst. De uitkomst van de verkiezingen moet ons in staat stellen wederom mede regeerverantwoordelijkheid te dragen, uiteraard zodanig dat wij in de beleidskeuze, -formulering en -uitvoering meer en voldoende armslag en draagvlak te hebben," stelt de partijvoorzitter.

"Tot slot wensen wij de samenleving erop te wijzen dat gezonde en morele waarden zoals eerlijkheid, waarheid en wijsheid basis- en kernelementen zijn voor het vergroten van kansen, maar ook voor het verstreken van de democratie en het behoud van de vrede."