DA'91: Surinaamse burger ook slachtoffer crisis in Venezuela
02 Feb, 04:42
foto


De handelsoorlog tussen de VS en China, het repressief regiem in Venezuela zal de komende periode de Surinaamse burger 'kosten'. Na het bereiken van een dieptepunt eind december 2018 blijkt nu dat de olieprijs, onder invloed van de verlaging van de productie van de OPEC+, weer aan het stijgen is. De aangekondigde handelssancties van de VS naar Venezuela, lijken nu als direct gevolg te hebben dat de beweging van de olieprijs onder invloed hiervan, nog sterker en sneller stijgt op de wereldmarkt.

Dit concludeert het DA’91 Wetenschappelijk Bureau bij de maandelijkse evaluatie. Het aspect van de regionale en internationale politieke ontwikkelingen en hun impact op onze samenleving zijn bediscussieerd. Tijdens deze discussies zijn enkele belangrijke conclusies getrokken.

Vanwege de sancties zal de export van gemiddeld 500.000 vaten olie per dag uit Venezuela naar diverse Amerikaanse raffinaderijen, niet langer worden toegestaan. Het gevolg hiervan zal naar verwachting zijn dat daadwerkelijk 500.000 vaten olieproductie per dag van de markt verdwijnen, aangezien het onwaarschijnlijk is dat Venezuela in staat is om nieuwe klanten te vinden voor deze hoeveelheid olie, stelt het Wetenschappelijk Bureau.

Deze ontwikkeling is goed nieuws voor de beleggers in olie, maar slecht nieuws voor de consument. Want januari 2019 bleek, sinds april 2015, de beste maand te zijn wat betreft de hoogte van de olieprijs voor beleggers in de olie. Brentolie herstelde van het dieptepunt op ongeveer 50 US dollar per vat naar een huidig niveau binnen een bandbreedte van 59 tot 63 dollar per vat. De Amerikaanse WTI-olie liet een vergelijkbaar patroon zien.

Beleggers nemen weer longposities (Long gaan betekent dat de belegger er vanuit gaat dat de koersen gaan stijgen, en hierop een positie inneemt) in, nu de OPEC+ alliantie de productie weer wat verlaagt.
Voor de consument is dit echter slecht nieuws. Verwachtbaar is dat de prijs bij de pomp voor de Surinaamse burger omhoog zal 'schieten'. Het is duidelijk dat de effecten en consequenties van een verder escalerende situatie ook in Suriname voelbaar zullen zijn. Ons land is er zeer bij gebaat actief te pleiten voor de vestiging van een democratisch regiem in Venezuela , zodat de sancties door het merendeel van landen in Europa, Latijns Amerika en de VS, worden opgeheven en de crisis in Venezuela tot het verleden behoort. Dit zal o.a. tot gevolg hebben dat de olieprijs voor de consument positief beïnvloed wordt.

DA’91 doet andermaal een dringende oproep aan de regering Bouterse om het buitenlands beleid naar Venezuela drastisch van koers te veranderen. In het belang van de vrede, democratie en mensenrechten in onze regio en in het bijzonder in onze eigen samenleving, moet ook het buitenlands beleid van ons land een reflectie zijn van hoge democratische en rechtsstatelijke normen en waarden, benadrukt de politieke organisatie.