Waterberg argwanend over niet toestaan samenwerking
01 Feb, 06:30
foto
Assembleelid Celcius Waterberg tijdens de openbare commissievergadering over het wijzigen van het kiesstelsel. (Foto: Raoul Lith)


Assembleelid Celcius Waterberg, dat onlangs uit de BEP stapte, verschilt van mening met de regering en commissievoorzitter Melvin Bouva (NDP) over het niet toestaan van samenwerking vóór de verkiezing, tussen politieke partijen. "Waarom zou men iets wijzigen en grote delen van de samenleving het gevoel geven, dat er sprake is van unfair play?", benadrukt Waterberg.

Tijdens de openbare commissievergadering donderdag heeft Waterberg aangegeven dat pre-electorale samenwerking tussen partijen altijd mogelijk was. Hij vindt het niet correct dat artikel 7 van de Kiesregeling wordt gewijzigd onder aanvoering dat de kiezer niet weet wat de beginselen zijn van de combinatie. De politicus vindt het niet zo een probleem als bepaald wordt dat partijen over beginselen moeten beschikken, naast het verkiezingsprogramma. Alle partijen hebben over het algemeen een beginselverklaring en kunnen dat ook vaststellen voor de combinatie.

Waterberg merkt op dat het juist kiezersbedrog is om na de verkiezingen samen te werken met partijen waarover van te voren geen bekendheid is gegeven. Misschien had de kiezer dat juist niet gewild. Hij vindt het geen zuivere koffie van de regering om geen pre-electorale combinaties toe te staan. "Ik denk dat pre-electorale samenwerking beter is dan post-electorale," stelt Waterberg.

Bouva begrijpt niet hoe er argwaan kan zijn bij Waterberg over de intenties van de regering, nu er een wetsvoorstel op tafel ligt. Dit is voorafgegaan aan jarenlange discussies tussen verschillende betrokkenen in het systeem. BEP heeft hier ook deelgenomen aan de discussie over de wijziging. Bouva merkt op dat er juist willekeur wordt weggenomen door de pre-electorale combinatie te schrappen. Hij verwijst naar de verschillende bijdragen van de politieke partijen en raadt Waterberg aan om deze te lezen.