Santokhi viert verjaardag met 'Gandhi Peace Walk'
01 Feb, 10:43
foto
VHP-voorzitter Chan Santokhi zal op zijn verjaardag zondag deelnemen aan de 'Gandhi Peace Walk'.


Op zijn 60ste verjaardag zal VHP-voorzitter Chan Santokhi zondagmiddag deelnemen aan de eerste 'Mahatma Gandhi Peace Walk' in Nickerie. Deze vredesloop wordt gehouden door de Stichting Hindostaanse Immigratie op initiatief van Frank Kanhai die de grondlegger is van de loop in Nederland.

De organisatie heeft voor Nickerie gekozen, omdat deze eerste loop als 'pilot' beschouwd moet worden en moet uitgroeien tot een massavredesloop. Voorts is in het district Nickerie een grote groep mensen met diabetes geconcentreerd. De mensen worden met de loop aangezet tot veel beweging.

Initiatiefnemer Kanhai merkt op dat bij de loop van 2017 in Nederland, Santokhi ook heeft deelgenomen. Hij heeft de wens te kennen gegeven dat ook in Suriname de Mahatma Gandhi Peace walk moest worden georganiseerd. Dit wordt twee jaar later gerealiseerd, zegt Kanhai. "De gedachte voor het houden van Mahatma Gandhi vredeslopen spruit voort uit 3 helden die ik adoreer, door mij genoemd de 3 M en wel: Mahatma, Martin, Mandela."

"Mijn volgende wandeldroom is, naast een Gandhi Peace Walk, een Nelson Mandela én Martin Luther King wandeling: de drie M's in Suriname te organiseren. In Nederland organiseer ik deze wandelingen al. Ook organiseren wij de Gandhi Peace Walk Europe een estafette-wandeling van 165 kilometer van Den Haag naar Brussel. Op hoogtijdagen proberen wij ter ere van deze helden telkens een vredesloop te organiseren. Het zou mooi zijn als in Paramaribo ook beelden stonden van Nelson
Mandela en van Martin Luther King," zegt Kanhai.